Onderzoek door Top Trends, Inkomsten, Aandeel, Bedrijfsgrootte Prognose tot 2024

In het nieuwe onderzoeksrapport over de “Web Application Firewall Market” wordt een diepgaande analyse gemaakt van de omvang, het aandeel, de groei en de verwachte vraag naar Web Application Firewall tot 2024 (in miljard USD). Het rapport werpt een licht op de laatste marktontwikkelingen en prominente trends in de markt. Het “Web Application Firewall” marktrapport bevat onderzoeksmethodologie, waardeketenanalyse, industrie-analyse door de macht van leveranciers en consumenten. Web Application Firewall marktrapport bevat ook nieuwe opkomende technologie van Web Application Firewall Industrie die onze klanten zal helpen. Camerabeveiliging aanbod

Webapplicatie-Firewall-markt dekt de belangrijkste spelers:

Web Applicatie Firewall Markt dekt fabrikanten op basis van marktstatus, productie, verbruik en voorspelde details.

Akamai Technologies, Inc.
Barracuda Networks, Inc.
Cloudflare, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Qualys, Inc.
F5 Networks, Inc.
Imperva, Inc.
Fortinet, Inc.
Penta Security Systems, Inc.
Radware Ltd
Trustwave Holdings, Inc.
Nsfocus Information Technology Co., Ltd
Sophos Group PLC
Krijg een proefexemplaar van het rapport – https://www.industryresearch.co/enquiry/request-sample/14244315

Marktoverzicht:

De webapplicatie firewall markt werd in 2018 getaxeerd op USD 2,76 miljard en zal naar verwachting in 2024 USD 6,89 miljard bedragen, bij een CAGR van 16,92% in de prognoseperiode (2019-2024). De huidige trend is het samenvoegen van het vermogen van netwerkkwetsbaarheidsscanners met de toolkits voor de beveiligingsruimte van de webapplicatie. Dit geeft de mogelijkheid om de gevonden gegevens van het ene niveau te gebruiken en een meer gerichte aanpak voor het andere niveau te stimuleren.
– Webapplicaties en -diensten hebben het landschap van informatievoorziening en -uitwisseling in de huidige bedrijfs-, overheids- en onderwijssector veranderd. Door de gemakkelijke beschikbaarheid van informatie en de rijkdom van webservices wordt er meer vertrouwen gesteld in webgebaseerde diensten en firewallmarkt voor een grotere integratie van interne informatiesystemen.
– Bepaalde industrie- en overheidsvoorschriften vereisen de inzet van een WAF-oplossing (Web Application Firewall), hetzij expliciet hetzij impliciet. Zo is de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) een bekende en belangrijke regelgeving die de acceptatie van WAF in de markt stimuleert. De WAF-functionaliteit kan worden geïmplementeerd in software of hardware, in een apparaat of in een typische server met een gemeenschappelijk besturingssysteem.
– De belangrijkste uitdaging voor firewalls voor webapplicaties zijn de kosten en de prestaties. Prestaties zijn vaak een probleem omdat deze tools al het inkomende en uitgaande verkeer op de applicatielaag inspecteren. Elk protocol, zoals HTTP, SMTP, etc., vereist een eigen proxytoepassing en ondersteuning voor nieuwe netwerktoepassingen en -protocollen kan langzaam op gang komen.
Reikwijdte van het rapport:

De firewall voor webapplicaties is een applicatie-firewall voor HTTP-toepassingen. Webapplicaties zijn waardevolle hulpmiddelen voor bedrijven van elke omvang. Een WAF kan zowel netwerkgebaseerd, hostgebaseerd of cloud-gebaseerd zijn en wordt vaak via een reverse proxy ingezet en voor een of meer websites of applicaties geplaatst. Deze applicaties stellen bedrijven in staat om te communiceren met klanten, potentiële klanten, medewerkers, partners en andere informatietechnologie (IT) systemen. E-commerce is getuige van een mix van pogingen om downtime te veroorzaken en toegang te krijgen tot interne bestanden, die WAF hen helpt te beveiligen.

Voor meer informatie of voor vragen of aanpassingen vóór de aankoop kunt u terecht op – https://www.industryresearch.co/enquiry/pre-order-enquiry/14244315.

Belangrijkste markttrends:

Gezondheidszorg naar Getuige Significante Groei

– Firewalls zijn de eerste verdedigingslinie voor elk gezondheidszorgnetwerk en beschermen EHR’s (Electronic Health Record) en beschermde gezondheidsinformatie (PHI) tegen malware en andere cyberaanvallen.
– Gezondheidszorgorganisaties hebben meer dan alleen computers en smartphones die toegang hebben tot het netwerk. Aangesloten medische apparatuur is voorzien van Wi-Fi en het gebruik van het netwerk voor het verzamelen van patiëntgegevens en het monitoren van de gezondheid. Hoewel hackers de informatie die ze zoeken misschien niet rechtstreeks van de aangesloten medische apparaten krijgen, kunnen ze deze apparaten wel gebruiken door middel van toegang tot het netwerk op afstand als middel om vrijelijk toegang te krijgen tot het hele netwerk. Medische apparatuur wordt vaak over het hoofd gezien als een cybersecurityvector omdat ze de traditionele interfaces voor toegang tot het netwerk kunnen missen.
– Firewalls in de gezondheidszorg moeten meer terrein bestrijken dan firewalls in andere industrieën vanwege de waarde van EHR’s en klinische gegevens, aangezien er tal van manieren zijn waarop hackers ongeoorloofde toegang tot het netwerk kunnen krijgen.

Klik hier voor L elementenKlik hier voor U elementen